Rikskansli

Kansliet

Inbjudningar, allmänna frågor om medlemskap, en aktivitet eller om du är osäker på vem du ska vända dig till med dina frågor. För brådskande frågor, vänligen kontakta en enskild anställd.

Telefon: 076 539 92 77

Mail: info@ungsyn.se

Kanslisamordnare

För frågor om US Riks verksamhet – kontakta kanslisamordnare Rickard Klerfors.

Telefon: 076 539 92 84

Mail: rickard@ungsyn.se

Medlemssekreterare (tillträder inom kort)

OBS. Just nu har vi ingen medlemssekreterare på plats, kontakta kanslisamordnare Rickard Klerfors vid frågor. 

För frågor rörande ett av våra distrikt, en US-aktivitet eller andra medlemsrelaterade frågor – kontakta medlemssekreteraren.

Telefon:

Mail:

Politisk sekreterare

För frågor om US politiska påverkansarbete eller internationella projekt – kontakta politiska sekreteraren Aniina Karlsdottir.

Telefon: 076 539 92 87

Mail: aniina@ungsyn.se