Medlemsforum 2017

Medlemsforum är US årsmöte och största årliga sammankomst. Medlemsforum brukar pågå i fyra dagar varav tre av dagarna till största delen ägnas åt årsmötesförhandlingarna. Medlemsforum 2017 äger rum torsdag till söndag den 15-18 juni på Flämslätts Stifts- & Kursgård i Lerdala, som ligger mellan Skara och Skövde.

Möteshandlingar

Nedan kan du läsa/ladda ner möteshandlingarna en och en, klicka bara på handlingens rubrik. Om du vill ladda ner samtliga handlingar som en ZIP-fil till din dator klickar du här.

§4a-dagordning-medlemsforum-2017

§4b-arbetsordning-medlemsforum-2017

§4c-motesformer-medlemsforum-2017

§8b-uppfoljning-av-verksamhetsplan-2017

§9-verksamhetsberattelse-2016

§10-ekonomisk-rapport-med-budgetjamforelse-2016

§10-ekonomisk-redovisning-2016-del-2

§11a-revisionsberattelser-2016

§11b-verksamhetsrevisorernas-rapport-2016

§15-a-proposition-a-us-medlemskap-fran-10-ar

§15b-proposition-b-nya-stadgeformuleringar

§15c-proposition-c-tillagg-i-alkoholstadgan

§15d-proposition-d-riv-upp-kaffemotionen

§16-forslag-arvoden-och-ersattningar

§17a-motion-1-syntolkning-nu-och-i-framtiden

§17b-motion-dag-att-utreda-ledsagarsituationen

§17c-verksamhetsplan-for-2018

§18-antagande-rambudget-2018-excel

§18-antagande-rambudget-2018-word

§19-valberedningens-forslag

§20-motion-3-gratulera-mig-tack

Övriga handlingar

Stadgar för Riksorganisationen Unga med Synnedsättning

Årsmötesprotokoll Medlemsforum 2016

Uttalanden från Medlemsforum 2016