Påverkan

US påverkansarbete ska ta fasta på problem och utmaningar men också positiva exempel och nya möjligheter för unga med synnedsättning i hela landet. US uppvaktar fortlöpande politiker och beslutsfattare och genomför olika typer av kampanjer, publika framträdanden och aktioner för att ge medlemmarnas en röst.

US politiska plattform omfattar utbildning av kvalificerade medlemsföreläsare, US föreläsarpool och strategiska samarbeten med andra organisationer inom rättighetsrörelsen, företag, institutioner och nätverk – däribland SRF, SVT och NUFT (Nätverket unga med funktionsnedsättning).

Internationellt

US internationella arbete syftar till ökad förståelse samt bättre förutsättningar för samarbete och utbyte mellan nationer. US är aktiva inom NUK (Nordiska ungdomskomittén) som samlar de nordiska ungdomsorganisationerna för personer med synnedsättning. Därutöver deltar US fortlöpande i olika aktiviteter och sammankomster inom EU och internationellt.

US bedriver ett internationellt utvecklingssamarbete i Nepal i samarbete med BYAN (Blind Youth Association Nepal) under perioden 2018-2021. Projektet drivs inom ramen för US medlemskap i MyRight, den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelanden

US i Norden

US i Nepal

US i Bolivia