Norden

NUK

US prioriterar även nordiskt samarbete och är aktiva inom NUK (Nordiska ungdomskomittén). NUK är en del av NSK (Nordiska Samarbetskommittén) som samlar den nordiska intresseorganisationerna för personer med synnedsättning. US är ordförande för NUK under 2017. Arbetet inom NUK syftar till att stärka och utveckla kontakten och samarbetet mellan de nordiska länderna. Utöver träffar inom nätverket deltar medlemsorganisationerna även på varandras årsmöten.

Nordic Camp

US kommer att som under tidigare år samarbeta med de nordiska systerorganisationerna kring Nordic Camp, ett läger som anordnas varje sommar och dit ett antal medlemmar från respektive organisationer deltar. Värdland för Nordic Camp 2017 är Danmark. 2018 är Sverige åter värd.