US i Nepal

BYAN står för Blind Youth Association of Nepal. BYAN är Nepals första ungdomsorganisation för unga med synnedsättningar. US bidrog till att BYAN bildades.

2014. Kl. 11:56 lokal tid den 25 april 2015 drabbades Gorkhadisktriket av en mycket stor jordbävning som dödade över 8 000 personer och skadade fler än 21 000.

Hannes Juhlin Lagrelius, sekreterare i riksstyrelsen, och Johan Wingestad, kanslichef på rikskansliet, genomförde en uppföljningsresa till Kathmandu och Pokhara den 27 juli – 8 augusti. Resan tidigarelades för att US skulle kunna skapa sig en bättre uppfattning av läget på plats efter jordbävningen. US var den första svenska funktionshinderorganistion som besökte Nepal efter jordbävningen.

Under resan följde US upp BYAN:s arbete med att distribuera zinkplåtar till ett 50-tal medlemmar, vars familjer förlorat sina hem i jordbävningen. Zinkplåtarna kunde köpas in genom ett bidrag från SRF. Under besöket deltog också US på BYAN:s andra generalförsamling (årsmöte). Ett 100-tal medlemmar deltog. Under generalförsamlingens första del deltog ett flertal av de ledande företrädarna för Nepals funktionshinderrörelse.

US kunde i reserapporten glädjande rapportera att BYAN, trots jordbävningen, utvecklas i en mycket positiv riktning. Medlemsantalet ökar och formerna för föreningsdemokratin stärks efter vart. Dessutom har BYAN också blivit en allt tyngre lobbyröst. Den 20 september antog Nepals parlament en författning som ger nya rättigheter till personer med funktionsnedsättning.

Länk till BYAN:s hemsida

MyRight

US är en av 22 organisationer inom den svenska funktionshinderrörelsen som är medlemmar i den ideella föreningen MyRight.

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete och arbetar med att stärka lokala funktionshinderorganisationer runt om i världen så att personer med funktionsnedsättning ska få makt och inflytande över sina egna liv.

Utvecklingssamarbetet sker i partnerskap mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i samarbetsländerna.

MyRights vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning åtnjuter lika rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv fritt från fattigdom i inkluderande samhällen.

Läs mer via länken: http://myright.se/om-myright/