Tema 2019 – Arbetsmarknad och utbildning

En tillgänglig utbildning och arbetsmarknad har alltid varit viktiga frågor för US. Oavsett om det rör sig om grundskola, gymnasium eller högre utbildning så är det viktigt att som person med synnedsättning kunna tillgodogöra sig kunskaperna på ett jämbördigt sätt med personer utan synnedsättning.  Att ha möjligheten att nyttja de kunskaper som utbildning ger i form av ett arbete och bli bedömd på arbetsmarknaden utifrån kompetens och inte utifrån funktionsnedsättning är också mycket viktigt för ett självständigt liv.

Det finns fortfarande brister i tillgängligheten i utbildning och det finns fortfarande problem med att som person med synnedsättning få ett arbete. Det finns fortfarande en del för US att jobba med i dessa frågor både intressepolitiskt och på individstärkande nivå.